Automatiskt brandlarm. Ystad, Stickgatan.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av matlagning.