Automatiskt brandlarm. Ystad, Stävgatan. Edvinshemskolan

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av rökmaskin.