Automatiskt brandlarm. Ystad, St Västergatan.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.