Automatiskt brandlarm. Ystad, Spaljégatan.

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av tekniskt fel. Kontakt med anläggningsansvarig som skickar personal.