Automatiskt brandlarm. Ystad, Spaljégatan. Tennisstadion.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.