Automatiskt brandlarm. Ystad, Spaljégatan. HVB-hem Nektarinen.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utöst av intryckt larmknapp.