Automatiskt brandlarm. Ystad, Södra Dragongatan.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av matlagning.