Automatiskt brandlarm. Ystad, Södra Dragongatan. Arbetsmarknadsenheten.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av arbete, sågmaskin.