Automatiskt brandlarm. Ystad, Sjömansgatan.

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar orsak. Personal på plats skall kontakta anläggningsansvarig.