Automatiskt brandlarm. Ystad, Sjömansgatan. Teatern.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av hantverkare.