Automatiskt brandlarm. Ystad, Sjömansgatan.

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm. Larmet löst av rökutveckling från bränd grytlapp.