Automatiskt brandlarm. Ystad, Saltsjöbadsvägen.

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av hantverkare.