Automatiskt brandlarm. Ystad, Saltsjöbadsvägen.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Larmet utlöst av intryckt larmknapp.