Automatiskt brandlarm. Ystad, Saltsjöbadsvägen.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av damm i detektor.