Automatiskt brandlarm Ystad Saltsjöbad

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Information om förebyggande åtgärder.