Automatiskt brandlarm Ystad Saltsjöbad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av hårspray. Kontroll och återställning.