Automatiskt brandlarm Ystad Saltsjöbad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst av rök från en plattång. Kontroll och återställning.