Automatiskt brandlarm Ystad Saltsjöbad

Automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel. Anläggningsskötare åtgärdar.