Automatiskt brandlarm Ystad Saltsjöbad

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av varmluft från en hårfön. Kontroll och återställning.