Automatiskt brandlarm. Ystad, Pantzargatan. LSS Boende Pantzargatan.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av matlagning.