Automatiskt brandlarm. Ystad, Palme Lydersgatan. Västervånghallen.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.