Automatiskt brandlarm. Ystad, Österports torg. Österportskolan.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst genom felhantering av tekniker.