Automatiskt brandlarm. Ystad, Norra Zinkgatan.

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.