Automatiskt brandlarm. Ystad, Norra Zinkgatan.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av vattenånga.