Automatiskt brandlarm. Ystad, Nils Ahlins gata.

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av tekniskt fel.