Automatiskt brandlarm. Ystad, Möllevångsgatan. Västerportskolan.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av intryckt larmknapp.