Automatiskt brandlarm. Ystad, Militärvägen.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning. Möjligt tekniskt fel. Ansvariga kontaktar tekniker.