Automatiskt brandlarm. Ystad, Mässingsgatan.

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av produktionen. Räddningstjänsten bistår med ventilering. Anläggningsskötare kommer till platsen och informeras om händelsen.