Automatiskt brandlarm – Ystad Lassarett

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst i samband med funktionstest av anläggningen. Kontroll och återställning.