Automatiskt brandlarm – Ystad lasarett

Ingen brand. Återställning av larmet. Anläggningsägare till plats och övertar ärendet.