Automatiskt brandlarm – Ystad lasarett

Automatiskt brandlarm på Ystads lasarett. Ingen brand. Räddningstjänsten överlämnar ärendet till anläggningsskötare efter kontroll.