Automatiskt brandlarm Ystad lasarett

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av damm vid installationsarbete av en röntgenkamera. Kontroll och återställning samt information till verksamheten och anläggningsskötare.