Automatiskt brandlarm Ystad lasarett

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av rök efter varmgång i en kompressor. Strömmen till kompressorn bryts och utrymmet där kompressorn står i ventilleras. Därefter kan anläggningen återställas. Driftsjouren kommer till platsen och övertar ärendet.