Automatiskt brandlarm. Ystad, Kristianstadsvägen. Ystad Lasarett.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av hantverkare.