Automatiskt brandlarm. Ystad, Kristianstadsvägen. Ystad Lasarett.

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Trolig orsak till utlöst larm var damm vid filterbyte.