Automatiskt brandlarm. Ystad, Kristianstadsvägen. Ystad Lasarett.

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av vattenånga.