Automatiskt brandlarm. Ystad, Kristianstadsvägen. Sjukhuset.

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst vid inhalation.