Automatiskt brandlarm. Ystad, Kristianstadsvägen.

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av byggdamm.