Automatiskt brandlarm Ystad konstmuseum

Station Ystad larmas åter på ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Eftersom det är samma detektor som under föregående natt, kopplas denna bort och anläggningen kan återställas. Meddelande till tekniker.