Automatiskt brandlarm. Ystad, Kaparegatan. Abrahamlunds Förskola.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av hantverkare.