Automatiskt brandlarm. Ystad, Industrigatan.

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. utlöst av matlagning.