Automatiskt brandlarm. Ystad, Industrigatan. Parkskolan.

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av varmgång i en centraldammsugare. Räddningstjänsten stänger av centraldammsugaren som troligen varit igång sedan i fredags. Vädrar ut värmen i utrymmet.