Automatiskt brandlarm. Ystad, Industrigatan.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.