Automatiskt brandlarm. Ystad, Hedeskogavägen. Hedeskoga Förskola.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.