Automatiskt brandlarm. Ystad, Hamntorget.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av ånga från vattenkokare. Kontroll av utrymme och information till gäst och personal.