Automatiskt brandlarm. Ystad, Hamntorget. Stationens Bed and Breakfast

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av matlagning.