Automatiskt brandlarm. Ystad, Hamngatan.

Station Ystad och yttre befäl larmas på ett automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar orsak.