Automatiskt brandlarm. Ystad, Hamngatan.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Troligt utlöst av vattenånga.