Automatiskt brandlarm. Ystad, Hamngatan.

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av hantverkare.