Automatiskt brandlarm. Ystad, Drottning Margaretas väg. Leander-Pehrson

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synlig orsak.